Zakład przetwórstwa tworzyw sztucznych | Toplast w Poznaniu

Ślad węglowy to określenie stosowane w odniesieniu do całkowitej emisji dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu oraz innych gazów cieplarnianych, które wytworzone podczas pełnego cyklu życia produktu trafiają do atmosfery ziemskiej. Jest to tzw. ślad ekologiczny, którego wartość wyrażona w ekwiwalencie CO₂ stanowi o szkodliwości danego towaru, wydarzenia, czy też codziennej konsumpcji danych dóbr przez człowieka.

Jak pokazują badania przeprowadzone w 2020 roku, przeciętny Polak w ciągu jednego dnia wytwarza ok. 24 kg CO₂ przekazywanego do atmosfery. Pomimo tego, że najbardziej znaczące wydają się takie kwestie jak rodzaj użytkowanego paliwa lub ogrzewania domu, za wzrost lub spadek śladu węglowego odpowiadają także inne czynniki. Warto więc zaznajomić się z konkretnymi danymi i poszukiwać rozwiązań prowadzących do redukcji emisji gazów cieplarnianych. W poniższym tekście postaramy się udzielić odpowiedzi na pytanie: czy ślad węglowy butelki plastikowej jest większy niż butelki szklanej?

Ślad węglowy, a opakowania popularnych produktów

Wiele osób może zastanawiać się nad wielkością śladu węglowego butelki plastikowej oraz szklanej. Różnica jest znaczna, a wynik porównania może być dla wielu zaskakujący, gdyż okazuje się, że mniejszą emisją gazów cechują się opakowania wykonane z tworzywa sztucznego typu PET. W przypadku bezzwrotnych butelek szklanych wielkość śladu węglowego jest dziesięciokrotnie większa niż podobnych wykonanych z przetworzonego PET. Różnica ta wynika ze sposobu produkcji, która wykorzystuje bardzo wysokie temperatury, sięgające do 1000 stopni Celsjusza, umożliwiające przetworzenie szkła.  Wyższa temperatura oznacza większe zapotrzebowanie na energię, co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie śladu węglowego produktu.

Oczywiście zarówno butelki szklane, jak i te wykonane z tworzyw sztucznych można poddawać recyklingowi. Pamiętać należy jednak o tym, że proces ten wymaga sporych nakładów energii, która będzie znacznie niższa w przypadku produktów wykonanych z plastiku.

Pamiętać należy także o wadze gotowego produktu – butelki szklanej lub stworzonej z tworzywa sztucznego. Niższa waga opakowania przekłada się na zmniejszenie ilości potrzebnego paliwa niezbędnego do przewiezienia towaru.